Friday, May 6, 2011

Jangan Undang Bencana Kerana Lidah

Rasullah saw3 bersabda yang bermaksud :
"Tiap-tiap perkataan anak cucu Adam adalah bencana ke atasnya, bukan manfaaf baginya, kecuali mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran dan mengingati Allah (Dzikrullah)"-Hadis Riwayat Tarmidzi dan Ibnu Majah-

Hadis diatas lebih banyak bersangkutan dengan percakapan,walaupun pengertiannya lebih umum mencukupi perbuatan.Ini disebabkan kerana akibat buruk atau bencana yang ditimbulkan oleh lidah atau percakapan adalah amat besar.Oleh sebab itu pengertian meninggalkan perkara yang tidak berguna adalah diutamakan tentang meninggalkan perkataan yang boleh menimbulkn fitnah dan permusuhan.

No comments:

Post a Comment